Blok basketbal

Připravili jsme pro Vás dotazník. Nemusíte mít obavy, dotazník je anonymní. Ptáte se proč jsme zhotovili dotazník? Jde nám o to, aby jsem měli možnost zlepšit pro Vás hodiny. Dotazník bude přístupný do 31. ledna a poté budou Vaše odpovědi probrány.