Příspěvky pro cvičební rok 2023

31.12.2022

Vážený rodiče,

Dnešního dne byla zahájena možnost platby členského příspěvku pro cvičební rok 2023. Preferujeme platbu na účet. Při platbě na účet prosíme uvádět jméno cvičence, za kterého je částka uhrazena. V případě potřeby potvrzení o zaplacení poplatku pro pojišťovnu vyplňte zde žádost a potvrzení bude zasláno na příslušný e-mail.

 Výše členského příspěvku pro letošní rok 2023 a zároveň i pro rok 2024 byla navýšena o 100 Kč z důvodu konání XVII. Všesokolského sletu v Praze.  Více informací k cenám viz odkaz:

Členský poplatek lze zaplatit i na valné hromadě jednoty.  

V případě, že cvičenec navštěvuje více našich oddílů, platíte pouze jednu částku za jeden oddíl.

Žádost o potrvzení o zaplacení 

Žádost o potvrzení zaplacení členského poplatku pro pojišťovnu. Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.


Platbu můžete uskutečnit přes bankovní účet: 

č. účtu: 8831351/0100
částka: 600 Kč - žactvo, dorost, dospělí

částka: 300 Kč - senioři ( 65 let a více)

do poznámky prosím vždy uvádět jméno cvičence

Pro snadnější platbu můžete naskenovat příslušný QR kód

Po naskenování QR kódu se Vám automaticky předvyplní dané kolonky, jen prosím nezapomeňte doplnit za koho je platba uskutečněna pro snadnější připsání platby danému cvičenci. Děkujeme 

žactvo, dorost, dospělí - 600 Kč


Senioři - 300 Kč