Blog

Blog 2024

Dne 20. dubna se konají gymnastické závody v Domažlicích. Odjezd autobusu od hlavního vstupu Sokolovny v 7:00. Předpokládaný návrat zpět do Sušice přibližně okolo 15:00 na nábřeží v Sušici. Možnost zakoupení drobného občerstvení.

Mnozí z rodičů si ještě vybavují spartakiády, které se konávaly na Strahovském stadionu. Někteří z rodičů nejspíš na těchto spartakiádách možná i vystupovala. Do zahájení XVII. Všesokolského sletu v Praze zbývá ještě poměrná část. Hlavní program v Eden aréně je plánovaný na 4. července 2024 kdy bude večerní vystoupení (zahájení programu od 21:00) a...

Milí cvičenci, s radostí Vám sdělujeme, že dne 16. března 2024 se budou konat župní plavecké závody v Klatovech. Odjezd autobusu od budovy Sokolovny v 9:15. Předpokládaný návrat zpět do Sušice nejpozději do 13:30.

Rádi bychom Vás informovali, že od dnešního dne je možnost opětovně platit členský poplatek. Cena pro letošní rok je stejná jako v roce 2023. Více informací o platbě členského poplatku naleznete v záložce ceník. Zde zároveň pro zájemce je možnost zažádat o potvrzení zaplacení poplatku pro pojišťovnu.


Archív