— Výbor jednoty 2022—

Nově zvolený výbor jednoty od 18. 3. 2022


Hana Šafrová

starostka 


Zuzana Navrátilová

místostarostka 


Pavel Moureček

jednatel 


Petr Moureček 

náčelník 


Dana Turková

náčelnice 


Darina Sedláčková

hospodář


Vladimír Rumplík

člen jednoty


Michal Mošner

člen pověřený kontrolou