Všesokolský slet 2024

 XVII. Všesokolský slet 2024

Do odjezdu na XVII. Všesokolský slet 2024 zbýváŠest let práce zakončené rozzářenými tvářemi a zadostiučiněním. To v sobě skrývají slovy Hany Moučkové všesokolské slety. Energická a usměvavá dáma připravuje už potřetí z pozice starostky České obce sokolské setkání tisíců cvičenců z celé republiky a má jasno: i nadcházející XVII. slet bude unikátní.

Začal školní rok a pro sokoly závěrečná fáze přípravy na XVII. všesokolský slet. Co to obnáší?
Tak jako vždycky se dá čekat především ohromné množství práce, ale i ohromná radost. A musím říct, že je pro mne velkou ctí, že můžu stát za organizací sletů, jedné z největších akcí v Česku.

Jak dlouho se slet připravuje?
V podstatě šest let. Já to vždycky říkám a je to třeba znovu zdůraznit, na dalším sletu začínáme pracovat hned po skončení toho předešlého. Ze skončeného sletu si bereme ponaučení, opravujeme, co se opravit dá, a vnášíme novou invenci. Hodně intenzivní práce je minimálně poslední tři roky před sletem. Ale jsme připraveni, všechno je zajištěné a už je jenom na nás, jak to provedeme.

Každý slet je výjimečný, v čem bude ten nadcházející?
Každý slet zapadá do své doby. V roce 2012 se konal v rámci 150 let existence našeho spolku, o šest let později dodal punc oslav sto let republiky. Nadcházející slet v roce 2024 má v kontextu doby, klimatu ve společnosti, touhu a přání spojovat. A v současné době je potřeba se tomu tématu silně věnovat.

Pro mě osobně jsou největší odměnou po náročné přípravě sletu usměvavé tváře a radost cvičenců na stadionu. A taky určitý pocit zadostiučinění, že všechno, co děláme, má svůj smysl.

V čem by unikátní slet v roce 2012?
Starostkou jsem se stala v roce 2011 a byl pouhý rok do konání sletu. Nastoupila jsem do rozjetého vlaku, takže ten slet byl pro mě hodně náročný.

V roce 2018 už jste byla na slet připravená?
Již jsem byla trošku rozkoukaná a dovedla si představit, co mě čeká. Mohla jsem silně ovlivnit nejbližší tým lidí, vybrat opravdu výborné a zkušené kolegy. Dodnes mám kolem sebe osoby, na které se při přípravě sletu skutečně spoléhám - MOHU SE SPOLEHNOUT! Ale přesto to bylo a vždy bude náročné. Každý další slet předčí ty minulé, objeví se nové starosti a vždycky je to jiné. Nejinak tomu bude i teď.

Co Vás nejvíc potěší, když už jsou cvičenci na stadionu?
Pro mě osobně jsou největší odměnou rozzářené a usměvavé tváře a radost vyzařující z jejich očí. A taky určitý pocit zadostiučinění, že všechno, co děláme, má svůj smysl. Že se kvalitní práce jednotlivců propíše do kvalitní práce celku.

Jaký je zájem o cvičení na sletu?
Mám radost, protože se přihlásilo mnohem více cvičenců než v minulých letech. Velký zájem mají všechny generace od malých dětí přes dorostence až po dospělé. To nám říká, že snad svou práci děláme dobře.

Co pro Vás obecně znamená všesokolský slet?
Pospolitost. Soudržnost. Přátelství.

A Sokol jako takový?
Řekla bych, že to samé. Spolkový život, soudržnost, dobré vztahy, někdy i horší, ale všechno se dá napravit. Především je o přátelství a o pospolitosti.

Co byste XVII. všesokolskému sletu popřála?
Aby se nám VŠEM vydařil. Abychom byli všichni v maximálně možné míře spokojeni. Je ale třeba dodat, jak už říkal Tyrš, nikdy nemůžeme být zcela spokojeni. Vždycky je co opravovat, co rozvíjet, řeknu-li to jazykem naší doby.


Všesokolské slety jsou světovým unikátem

Všesokolské slety jsou nedílnou součástí historie Sokola. Jejich předzvěstí, jakousi pomyslnou ouverturou, se stala již první veřejná cvičení - první z nich se konalo již 1. června 1862 při příležitosti svěcení praporu Sokola Pražského. Za zárodek budoucích sletu je však považováno veřejné cvičení konané 19. května 1867 na Rohanském ostrově - zde se poprvé cvičilo na hudbu. I. všesokolský slet se uskutečnil v červnu 1882 na Střeleckém ostrově; původně byl nazýván jako Jubilejní slavnost, neboť se konal při příležitosti 20. výročí založení Sokola. Zúčastnili se ho zástupci ze 76 sokolských jednot a také hosté z Polska a Ameriky.

Všesokolské slety se většinou se konaly po zhruba šesti letech, kromě období, kdy Sokol oficiálně nemohl působit - v době 1. světové války, za německé okupace a v době komunistického režimu. Mezi prvním a druhým sletem sice uběhla delší doba - plných devět let, ale původně byl II. slet připraven na rok 1887; rakouské úřady však zakázaly průvod a vítání hostů na nádraží, proto slet byl zrušen a namísto toho se konalo veřejné cvičení v Českém Brodě.

Snad žádná organizace na světě se nemůže pochlubit jako Sokol tím, že její tradiční slavnostní akce se koná již ve třetím století - v případě sokolských sletů v 19., 20. a 21. století. A také tím, že po celou tuto dobu má i mezinárodní rozměr - již od druhého všesokolského sletu v roce 1891 přijíždějí cvičenci a hosté ze zahraničních sokolských jednot, své slety či obdobné akce pořádají i některé sokolské organizace ve světě, jako například ve Slovinsku, Srbsku, na Slovensku, na americkém kontinentě Americká obec sokolská, Sokol USA a Sokol Kanada. Americký Sokol uspořádal svůj první slet již v roce 1893. Po roce 1948 pořádalo slety rovněž Ústředí československého sokolstva v zahraničí - konaly se ve Vídni, Montrealu, Curychu, Paříži. Zahraniční sokolové se tak zasloužili o to, že tradice sletů pokračovala i v době, kdy se ve vlasti konat nemohly.

Přípravy na XVII. všesokolský Slet

Sokolové se chystají na XVII. všesokolský slet, který je největší oslavou sportu pro všechny na světě. Letos je to 140 let od prvního sletu v roce 1882, což podtrhuje unikátní tradici této události.

Vyvrcholení příprav, které trvají více jak dva a půl roku, tedy sletový týden v Praze bude od 30. června do 5. července 2024. Sletový tým pod vedením starostky ČOS Hany Moučkové očekává účast 20 tisíc cvičenců a více jak 40 tisíc diváků ze všech koutů České republiky i ze zahraničí.

Odhadujeme, že do projektů spojených se XVII. všesokolským sletem se zapojí téměř 100 tisíc sokolů. Do příprav bude zapojena většina tělocvičných jednot, kterých je přes 1000 ale přidají se i jednoty ze zahraničí (Sokol působí v 18 zemích světa. Právě zahraniční jednoty byly ty, kdo držel tradici sletů v době, kdy byl spolek Sokol zakázán).

"Připravujeme můj již 3. slet, dosud se to zdá velmi daleko, ale ze zkušeností vím, že to velmi rychle uběhne. Jsem ráda, že se mohu opřít o zkušený tým, který už ví co a jak připravit a kde lze očekávat úskalí. Pevně věřím tomu, že případné problémy vyřešíme a opět předvedeme divákům skladby, na které cvičenci pilně trénovali přes 2 roky. I řadu akcí doprovodného programu," říká starostka ČOS Hana Moučková s tím, že se velmi těší na Slavnostní večer v Národním divadle a na Sokol Gala, což je přehlídka sokolského výkonnostního sportu kombinovaná s tanečními vystoupeními sokolských folklórních souborů, která se již tradičně uskuteční v O2 aréně.