- Historie Sokola -

Založení Sokola

Okolnosti vzniku Sokola jsou spjaty s uvolněním poměrů v Rakousko-Uhersku, které následovalo po odvolání národem nenáviděného ministra Bacha. Byly zakládány různé kulturní vlastenecké spolky (jako Umělecká beseda, Hlahol či Svatobor), ale nová doba si žádala kromě oživení národní kultury i fyzickou zdatnost každého jedince, proto se tehdy velmi dařilo různým tělocvičným ústavům. Mezi ně patřil také český ústav Malypetrův, který později sehrál důležitou roli při založení Sokola. Jedním ze cvičenců a později cvičitelů tu byl Miroslav Tyrš.

Právě v této době oslovil Tyrš české cvičence Schmidtova ústavu a získal je pro založení českého tělocvičného spolku. Spolu s Juliem Grégrem připravili znění stanov nově vzniklé Jednoty pražské a předložili je na c. k. místodržitelství v prosinci 1861.

- NÁŠ PŘÍBĚH -

1871 - 2021

Podmětem k založení sokolské jednoty v Sušici se stalo svěcení praporu zpěváckého spolku Svatý Václav. Tehdy k slavnosti do Sušice přijeli Sokolové z Písku, Volyně, Klatov a Strakonic. Jednotné kroje, skvělá kázeň, spolkové prapory a hlavně národní české sebevědomí sokolských hostů občanům Sušice imponovali. Psal se rok 1871. Od myšlenek nebylo daleko k činům.

29. října 1871 vytvořil Ferdinand Scheinost, Jan Myslík, Bedřich Filous, Václav Maule a Jan Vrba připravný výbor a 31. prosince téhož roku schválilo Místodržitelství v Praze stanovy jednoty. 18. března 1872 se uskutečnila první valná hromada, která zvolila bratrem starostou váženého sušického měšťana Josefa Christiana.

Brzy se v jednotě vytvořil zárodek pozdějšího dobrovolného hasičského sboru. Hasičské prvky od roku 1873 převládly a vyústili v roce 1874 ve vytvoření Tělocvično - hasičské jednoty Sokol v Sušici.