Atletické závody Klatovy

10.05.2022

Dne 7. května Sokol Sušice vyráží na poslední závody ve cvičebním roce 2021/2022. Závody se konají na atletické stadionu v Klatovech. Soutěžilo se ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, sprintu a vytrvalosti. 

Ze Sušice vyrážíme v čase 7:45. Z důvodu konání motoristické rally Šumava, jsme tentokrát museli zvolit netradiční cestu a to přes Františkovu Ves a dále na Běšiny. Do Klatov jsme dorazili krátce před půl devátou. Svěřenci měli dostatek času k rozhýbání se. Krátce po deváté hodině, po registraci všech závodníků, proběhl tradiční nástup, který provedla župní náčelnice ses. Naďa Květoňová. Závodníky též přišel přivítat starosta župy br. Jindřich Schovanec. Popřál všem závodníkům mnoho zdaru a úspěchů. Následně si předškolní děti a mladší žactvo rozdělili vedoucí skupin a začalo se závodit. Krátce před půl jednou došlo k vyhlášení výsledků, předání medailí a diplomů soutěžícím na stupních výtězů. Pro předškolní děti krom medailí a diplomů čekala, ještě sladká odměna v podobě čokolády, kterou dostali jako odměnu za své předvedené výkony. Když už se rozdali všechny medaile, župní náčelníci br. Pavel Moureček a ses. Naďa Květoňová poděkovali všem závodníkům a závodnicím za předvedené výkony ať již to bylo v atletice, gymnastice, šplhu nebo v plavání. 

Jak již na začátku bylo zmíněno, tyto závody byly již poslední. Po dokončení a sepsání všech výsledků do listiny, budou následně vybráni ti závodníci, kteří odcvičili všechny župní přebory a ve soupisce se umístí na prvním a druhém místě. Tito závodníci následně budou reprezentovat župu Šumavskou na republikových závodech a to v Pardubicích pro mladší žactvo (27.5. - 29.5.) a následně i v Praze pro starší žactvo a dorost ( 3.6. - 5.6.) Nutno ještě říci, že celkem se závodů v atletice účastnilo 93 závodníků. 


Zastoupení na republikové soutěži v Pardubicích za Sušici:

1) Nella Želivská - mladší žákyně II

2) Nikola Vetráková - mladší žákyně II

Zastoupení na republikové soutěži v Praze za Sušici:

1) Lucka Vrbová

2) Wendy Sulanová


Výsledková listina: