Dotazník na SLET do Fortuna arény

25.11.2023

Milí cvičenci, vážený rodiče

Mnozí z rodičů si ještě vybavují spartakiády, které se konávaly na Strahovském stadionu. Někteří z rodičů nejspíš na těchto spartakiádách možná i vystupovala. Do zahájení XVII. Všesokolského sletu v Praze zbývá ještě poměrná část. Hlavní program v Eden aréně je plánovaný na 4. července 2024 kdy bude večerní vystoupení (zahájení programu od 21:00) a následující den se chystá dopolední program se zahájením ve 14:00. Jistě by mnozí rodiče měli zájem se na stadion podívat a vychutnat si společně s cvičenci tu nezapomenutelnou atmosféru. Jelikož slety se konají jednou za 6 let a mnozí se již dalšího sletu nebudou moci účastnit, přišel výbor naší jednoty s návrhem, zakoupit hromadně vstupenky na hlavní program do Fortuna arény (dříve Eden) a též zajistit dopravu do Prahy a zpět do Sušice.

Jelikož vstupenky prozatím nejsou ještě v prodeji, vytvořili jsme prozatím nezávazný dotazník, kde bychom rádi zjistili, jestli by byl mezi rodiči zájem navštívit toto vystoupení. Podle zájmu, jednota zakoupí následně vstupenky, které rodičů následně budou prodány. Doprava do Prahy a zpět bude hrazena naší jednotou. Podle počtu zájemců bude objednán minibus případně velký autobus.

Limit pro zakoupení hromadných vstupenek je minimálně 15 zájemců.

Dotazník na slet 2024

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.