Gymnastické závody Sušice 2023

19.02.2023

V neděli 12.února se konaly v Sušici ve sportovní hale gymnastické závody

pořádané Tělocvičnou jednotou Sokol Sušice. Tyto závody vznikly před 8 lety.

Původní myšlenkou bylo, že Sokolové budou soupeřit se žáky ZŠ z okolí Sušice.

Bohužel se tato myšlenka neusadila a brzy z tohoto úsilí opadlo. Další ročník

závodů konaný v roce 2016 byl rozhodujícím. Těchto závodů, jak jim jinak

říkáme,, závody na nečisto,, se účastnilo pouhých 20 dětí a organizátoři už

přemýšleli, že s další závody se už nebudou konat. Rok na to jsme k závodům

přizvali i přátelskou jednotu Janovice nad Úhlavou a díky tomu mohly tyto závody

letos oslavit 8 ročník.

Účast byla hojná, dorazili i hosté z Janovic a Domažlic. Cvičenci v každé kategorii

soutěží ve šplhu a dalších gymnastických disciplínách, jako například kruhy,

přeskok, hrazda, prostná a kladina pro děvčata. Naše sokolské děti dosáhly

pěkných úspěchů. Na prvních třech místech se umístili: Řánková Nikola, Želivská

Nella, Szwajnochová Marie, Vrbová Lucie, Kulhánková Zuzana, Sulanová Wendy,

Petříková Anna, Pašek Jan, Šabata Matyáš, Szwajnoch Šimon. Nesmíme taktéž

zapomenou na našeho nejmenšího cvičence v kategorii předškolní děti a to Jakub

Weiss. Leč tento cvičenec cvičil jako jediný ve své kategorii tak jeho vypětí

v závodění vypadalo, jako kdyby soutěžil s půlkou Sušice. Cvičenců jsme sice

měli více, ale ne každý se bohužel mohl umístit na stupních výtězů.

Všichni vítězové dostali hodnotné ceny a sporotvní trofej. Moc všem dětem

gratulujeme za skvělé výsledky a přejeme hodně úspěchů v dalších závodech.

Účastníci těchto závodů, kteří se neumístili na stupních výtězů dostali hodnotnou

cenu útěchy.

Poděkování patří městu Sušice za podporu Sokola v Sušici a všem organizátorům

a cvičitelům, kteří své cvičence na závody připravili.


Výsledkovou listinu naleznete zde:

Fotogalerie: