PF 2022

31.12.2021

Vážení cvičitelé a sponzoři dovolte nám, aby jsme Vám všem poděkovali za odvedenou práci a spolupráci v roce 2021, cvičencům by jsme rádi poděkovali za hojnou účast na závodech a různých akcí, kterých jste se účastnili a rodičům by jsme rádi poděkovali, že nám nadále důvěřují a přihlašují své děti do našeho spolku. 

Rok 2022 se pomalinku blíží. Pozvedněte číše a přivítejme rok nadcházející. Doufejme, že rok 2022 nebude o zakazování a že si tento rok společně užijeme různými akcemi nebo na závodech.