Vzpomínka

13.04.2023

Milí sportovci,

uteklo to všechno jako voda. Máme již duben roku 2023 a do XVII. Všesokolského sletu v Praze již moc času nezbývá. Pro některý z cvičenců to bude v příštím roce premiéra, někteří již na sletu byli, někteří se pro slet i vrátili, aby si tu atmosféru znovu užili a kdo ví pro některý to bude třeba i derniéra. Jedno vím jistě. Moc rád by jsem chtěl těm, kteří na sletu ještě nikdy nebyli ukázat jaké to tam vlastně vůbec je a proto jsem vyhledal materiály České obce Sokolské, která po skončení sletu sestřihala ukázkové video, které mělo lidem říci o čem Sokol jako takový je. Já Vám touto cestou nechci říci co Sokol dělá, ale právě Vám chci zde ukázat tu atmosféru. Ten kdo už toto jednou prožil zavzpomíná. Ti kteří tu možnost ještě neměli, tak doufám, že se jim ukázka bude líbit.