Kronika

Kronika spolku

Úvod

V druhé polovině 19.století, když v Sušici došlo k svěcení spolkového praporu pěveckého spolku "Svatý Wacslav" (název je různě uváděn,dnes je znám jako pěvecký sbor pod názvem "Svatobor Sušice" ), již existující přes jedno desetiletí. Na slavnost bylo pozváno mnoho hostů, především členů různých spolků, mezi nimi i sokolové z různých měst.

Když sušičtí při tomto svěcení, prvně viděli mezi účastníky i ty v sokolském kroji, týž den pořídili listinu a žádali občany, svým podpisem o vstup i podporu pro založení sokolského spolku i v Sušici. Od této události dnem 25. září 2021, již uplynulo 150.let.

Ne mnoho dokumentů se do dnešní doby dochovalo, ať je na vině špatné archivování, důsledek pronásledování sokolstva za protektorátu, sjednocení všech tělovýchovných organizací v 50.letech 20.století a nakonec i přemisťování archivu při stavebních úpravách objektu sokolovny, kdy mnohé dokumenty byly zcizeny.

Snaha některých členů T.J.Sokola Sušice, bylo dohledat nové archivní dokumenty, které by mohly doplnit již známé události, ale ne vždy přesně uváděné. V roce 1971, kdy na oslavu 100. výročí Karel Klimeš sepsal tisk o názvu "1871-1971, Sušice 100 tělovýchovy", či "Sokol a sokolovna v Sušici, vydáno k 90. výročí otevření sokolovny" od M. Pokorného a kol. Většinou při psaní jakéhokoliv pojednání o Sokolu v Sušici bylo vycházeno z publikací "Na prahu nové doby" autor či autoři někdo zřejmě z tehdejšího výboru jednoty, vydáno asi v roce 1914, k oslavě nově postavené sokolovny v Sušici. Některé údaje mohly být čerpané i z publikace "Pod cizím a pod vlastním krovem, dějiny Tělocvičné jednoty Sokol Sušice" autor Antonín Slunéčko, zřejmě vydáno v roce 1935.

Hledání po archivech různých subjektů mělo pramalý úspěch. pouze Okresní archiv v Klatovech, má ve svém depozitáři, dva sešity ručně psané. Jednak od autora Jozy Šafhausera "Kronika Sokol 1895, otevření sokolovny 1914" a od Antonína Slunéčka "Dramatický odbor Sokol Sušice" (názvy jsou nepřesné, neboť tyto sešity uložené v archivu, jsou opatřeny přebalem a při pořizování fotokopií nebylo umožněno jejich sejmutí). Též se podařilo z pozůstalosti Kamila Richtera, získat několik poznatků o činnosti Sokola Sušice, jeho dramatického odboru i hudebního souboru "Rytmus", mezi jeho zakladateli, byl i Antonín Slunéčko.

Získané fotokopie těchto sešitů, uložených v Okresním archivu v Klatovech, ať jsou dosti strohé, ale mají velice zajímavý i překvapivě vypovídající text, o tehdejším životě členů Sokola Sušice.

Jelikož provedením fotografických kopií, těžko lze zajistit dobré a soustředěné čtení jejich psaných textů, dovolili jsme si texty opsat, bez uvedených popisů rozpočtů, co jsou uvedeny v sešitě od Antonína Slunéčka "Dramatický odbor Sokol Sušice".  

Získané fotokopie těchto sešitů, uložených v Okresním archivu v Klatovech, ať jsou dosti strohé, ale mají velice zajímavý i překvapivě vypovídající text, o tehdejším životě členů Sokola Sušice.

Jelikož provedením fotografických kopií, těžko lze zajistit dobré a soustředěné čtení jejich psaných textů, dovolili jsme si texty opsat, bez uvedených popisů rozpočtů, co jsou uvedeny v sešitě od Antonína Slunéčka "Dramatický odbor Sokol Sušice".Snaha některých členů T.J.Sokola Sušice, bylo dohledat nové archivní dokumenty, které by mohly doplnit již známé události, ale ne vždy přesně uváděné. V roce 1971, kdy na oslavu 100. výročí Karel Klimeš sepsal tisk o názvu "1871-1971, Sušice 100 tělovýchovy", či "Sokol a sokolovna v Sušici, vydáno k 90. výročí otevření sokolovny" od M. Pokorného a kol. Většinou při psaní jakéhokoliv pojednání o Sokolu v Sušici bylo vycházeno z publikací "Na prahu nové doby" autor či autoři někdo zřejmě z tehdejšího výboru jednoty, vydáno asi v roce 1914, k oslavě nově postavené sokolovny v Sušici. Některé údaje mohly být čerpané i z publikace "Pod cizím a pod vlastním krovem, dějiny Tělocvičné jednoty Sokol Sušice" autor Antonín Slunéčko, zřejmě vydáno v roce 1935.

Hledání po archivech různých subjektů mělo pramalý úspěch. pouze Okresní archiv v Klatovech, má ve svém depozitáři, dva sešity ručně psané. Jednak od autora Jozy Šafhausera "Kronika Sokol 1895, otevření sokolovny 1914" a od Antonína Slunéčka "Dramatický odbor Sokol Sušice" (názvy jsou nepřesné, neboť tyto sešity uložené v archivu, jsou opatřeny přebalem a při pořizování fotokopií nebylo umožněno jejich sejmutí). Též se podařilo z pozůstalosti Kamila Richtera, získat několik poznatků o činnosti Sokola Sušice, jeho dramatického odboru i hudebního souboru "Rytmus", mezi jeho zakladateli, byl i Antonín Slunéčko.

Získané fotokopie těchto sešitů, uložených v Okresním archivu v Klatovech, ať jsou dosti strohé, ale mají velice zajímavý i překvapivě vypovídající text, o tehdejším životě členů Sokola Sušice.

Jelikož provedením fotografických kopií, těžko lze zajistit dobré a soustředěné čtení jejich psaných textů, dovolili jsme si texty opsat, bez uvedených popisů rozpočtů, co jsou uvedeny v sešitě od Antonína Slunéčka "Dramatický odbor Sokol Sušice".