Valná hromada

11.03.2023

Bratři a sestry,

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Sušice si Vás dovoluje pozvat na valnou hromadu naší jednoty a to v pátek 24. března 2023 od 19:00 v prostorách výborovny ( přístup od sportovní haly). Tato valná hromada není pro letošní rok volební.

Na programu:

  1. zahájení valné hromady
  2. schválení programu
  3. zpráva starostky, náčelníka/ce, jednatele o činnosti za rok 2022
  4. zpráva o hospodaření za rok 2022
  5. návrh rozpočtu na rok 2023
  6. zpráva kontrolní komise
  7. plán činnosti na rok 2023
  8. diskuze
  9. usnesení valné hromady

Členové, kteří doposud nezaplatili členský příspěvek budou mít možnost tento příspěvek uhradit na místě. 


Cenu členského poplatku a způsob úhrady naleznete zde: