Zahájení plateb členských příspěvků

31.12.2021

Vážený rodiče, milí sportovci

Od dnešního dne 1. 1. 2022 je umožněno zahájit platbu členských příspěvků pro cvičební rok 2022. Veškeré informace jak postupovat najdete v Aktualitách v sekci Pro sokoly, kde najdete i variabilní symbol přiřazen ke každému cvičenci.