Blog

Blog 2023

Dnešního dne byla zahájena možnost platby členského příspěvku pro cvičební rok 2023. Preferujeme platbu na účet. Při platbě na účet prosíme uvádět jméno cvičence, za kterého je částka uhrazena. V případě potřeby potvrzení o zaplacení poplatku pro pojišťovnu vyplňte zde žádost a potvrzení bude zasláno na příslušný e-mail.


Archív