Jump arena 2023

10.11.2023

Vážený rodiče, milí cvičenci,

Nezadržitelně se nám blíží Vánoce. Za vaši přízeň a i sportovní výsledky se nadále snažíme pro Vás připravovat nějaké zážitky. Ani letos tomu nebude jinak. Již 3 rokem navštěvujeme v prosinci Plzeňskou Jump arénu. I v letošním roce se výbor naší jednoty rozhodl uspořádat předvánoční dárek pro naše cvičence. Uskutečníme pro děti jako vánoční dárek zábavný sportovní dopoledne v Jump aréně v Plzni. Pro cvičence je objednaná aréna v rámci 2 hodin skákaní na trampolínách. Letošní rok bude malinko vyjímečný, jelikož z důvodu velkého počtu cvičenců je aréna objednána takto:

 9. prosince je arena pouze pro cvičence gymnastiky


10. prosince je aréna objednána pro cvičence florbalu a basketbalu

Doprava je řešena autobusovou dopravou ze Sušice. Odjezd ze Sušice bude od budovy Sokolovny ( ulice T.G. Masaryka) a to v čase 8:00. Jump aréna je objednaná od 10:00 do 12:00. Cvičenci budou mít přístup na všechny trampolíny v objektu bez poplatku. Jediný poplatek, který cvičenci si budou hradit je zakoupení protiskluzových ponožek za předpokladu, že je cvičenec nevlastní. Pokud vlastníte ponožky lze je využít. Ponožky lze zakoupit na místě. 

Částka ponožek je 120 Kč. 

Počet účastníků je omezen, počtem míst autobusu. Předpokládaný návrat zpět do Sušice okolo 15:00 hod. ( záleží na okolnostech a na provozu). Pro účastníky nebude zajištěna strava, proto by bylo dobré mít sebou svačinu a něco k pití. 

Pro případné zájemce je možnost přihlášení zde v přihlášce.

Přihláška do Jump arény v Plzni 2023

Vyplňte všechny potřebné údaje.

Prosím pozor! 

Vážený rodiče. Prosíme již neposílejte přihlášky do Jump arény. Na došlé přihlášky již nebude brán zřetel.

Kapacita na 9. prosince a 10. prosince je již plně zaplněna.  


Oddíl gymnastiky: 

Přihlášeno: 45 ze 45


Oddíl florbalu a basketbalu: 

Přihlášeno: 50 ze 45